Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מהי עבודות חשמל

Work on installing electrical outlets with electrical wires and connector installed in plasterboard

חשמל הוא סוג של אנרגיה שניתן להשתמש בה להפעלת מכשירי חשמל ומכונות ביתיות.

חשמל נוצר על ידי המרת צורות אחרות של אנרגיה לאנרגיה חשמלית. על מנת לעבוד עם חשמל יש צורך בהכשרה בתחום עבודות החשמל. ישנם מספר דברים שתצטרכו לדעת על חשמל ומה הוא עושה עבורכם לפני שתחליטו אם זה מסלול הקריירה עבורכם או לא. עבודת חשמל היא אחת מאותן קריירות שקיימות כבר מאות שנים, אך ראו כמה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות עקב ההתקדמות הטכנולוגית.
עבודות החשמל נעשות על ידי חשמלאים, המוסמכים להתקין, לתקן ולתחזק מערכות חשמל.

המבוא צריך להיות פסקה קצרה המתארת את הנושא הכללי של הסעיף.

עבודת חשמל נחשבת לאחת העבודות המסוכנות ביותר בארה"ב, עם ממוצע של 1,200 הרוגים בשנה. זהו גם אחד המקצועות הנפוצים ביותר באמריקה עם למעלה ממיליון אנשים המועסקים בתחום זה.
עבודת חשמל היא אחת העבודות המסוכנות ביותר בעולם. ישנם סיכונים רבים הנלווים לעבודה זו, כגון מכות חשמל והתחשמלות.

עבודת חשמל היא מקצוע הכרוך בהתקנה, תחזוקה ותיקון של מערכות חשמל.

עבודת חשמל היא חלק חשוב מאוד בתהליך הבנייה כי ללא חשמל לא היו מים זורמים, חימום, אורות או מיזוג אוויר.
סעיף זה עוסק בעבודות חשמל ובאמצעי הזהירות שיש לנקוט בעת ביצוע עבודות חשמל. ישנם כמה אמצעי בטיחות שיש לנקוט בעת ביצוע עבודות חשמל. ציוד חשמלי לא אמור לבוא במגע עם מים או כל נוזל אחר, ויש לבודד את כל החוטים החשופים. יש לכבות את כל החשמל למעגל לפני שמתחילים לעבוד עליו, ויש לאפס את המפסק או הנתיך לאחר סיום העבודה.

תוכן עניינים